Zaloguj się   AAA
Polska English
toplogo
Ikona opisu Opis
Wilk J . Elementy aksjologii Unii Europejskiej
Dodaj opis do koszyka
Elementy aksjologii Unii Europejskiej / Janina Wilk,
Barbara Walczak ; red. nauk. Leszek Gęsiak.
Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna
"Ignatianum" Wydawnictwo WAM, 2009. - 148 s. ; 20 cm.

ISBN 978-83-7614-036-0 ; ISBN 978-83-7505-424-8


Prawa człowieka (prawo europejskie) ; Wartości
(filozofia) - Europa - 20 w. ; Wartości (filozofia) -
Kraje Unii Europejskiej

Wilk, Janina (filozofia) ; Walczak, Barbara ; Gęsiak,
Leszek. Red.

https://dlibra.wspa.pl/dlibra/publication/1401/edition/1391

316.75:122/129:341.231.14:341.12](4-67)(075.8)Sortowanie filii: 

Pokaż tylko:  
 

 • WSPA
  ul. Bursaki 12, Lublin, tel. 81 45-29-483
  Dostępne: 1   Wypożyczone: 0   Zamówione: 0   Nie do wypożyczenia: 1
  Dostępność25162 ( VI.-815 ) Do wypożyczenia WSPA ( )
  .
  .
  Dostępność25161 ( VI.-814 ) Czytelnia WSPA ( )
  .
  .
  centerBar