Zaloguj się   AAA
Polska English
toplogo
Ikona opisu Opis
Kryczka P. Przemiany miast polskich po 1989
Dodaj opis do koszyka
Przemiany miast polskich po 1989 / pod red. Piotra
Kryczki i Joanny Bieleckiej-Prus.
Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2010. - 413 s. : il. ; 24
cm.

ISBN 978-83-60617-19-9

Socjologia miasta ; Rewitalizacja miast - aspekt
ekonomiczny ; Rewitalizacja miast - aspekt społeczny ;
Socjologia miasta - Polska - 1990-. ; Więzi społeczne -
Polska - 1990-. ; Przestrzenie publiczne - Polska -
1990-.

Kryczka, Piotr. Red. ; Bielecka-Prus, Joanna. Red.Sortowanie filii: 

Pokaż tylko:  
 

 • WSPA
  ul. Bursaki 12, Lublin, tel. 81 45-29-483
  Dostępne: 1   Wypożyczone: 0   Zamówione: 0   Nie do wypożyczenia: 1
  Dostępność33019 ( XV.-3367 ) Do wypożyczenia WSPA ( )
  .
  .
  Dostępność33018 ( XV.-3366 ) Czytelnia WSPA ( )
  .
  .
  centerBar