Zaloguj się   AAA
Polska English
toplogo
Ikona opisu Opis
Brak ilustracji
Dodaj opis do koszyka
Człowiek w środowisku pracy / pod red. Grażyny E.
Kwiatkowskiej i Anny Siudem.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, 2011. - 199 s. ; 24 cm.
(Analiza Współczesnych Zjawisk Społecznych)

ISBN 978-83-227-3296-0

Mentoring (praca) ; Personel - kierowanie ; Praca -
aspekt społeczny ; Psychologia pracy

Kwiatkowska, Grażyna Ewa (1957- ). Red. ; Siudem,
Anna. Red.

https://dlibra.wspa.pl/dlibra/publication/1214/edition/1183Sortowanie filii: 

Pokaż tylko:  
 

 • WSPA
  ul. Bursaki 12, Lublin, tel. 81 45-29-483
  Dostępne: 1   Wypożyczone: 0   Zamówione: 0   Nie do wypożyczenia: 1
  Dostępność25345UE ( XV.-2794 IPZ / BK ) Do wypożyczenia WSPA ( )
  .
  .
  Dostępność25344UE ( XV.-2793 IPZ / BK ) Czytelnia WSPA ( )
  .
  .
  centerBar

Pliki